mediastudies
nl / en

Archival and Information Studies (Erfgoedstudies)

Het duale masterprogramma Archival and Information Studies (90EC) richt zich op archiefvorming, archiefbeheer en archiefgebruik in de ruimste zin van het woord. Het programma behandelt de hedendaagse archivistische theorie en praktijk, leidt archivarissen op en biedt inzicht in het archief van het verleden en de toekomst.

Het dagelijkse leven archiveren

De ‘computational turn’ heeft tot grote veranderingen geleid in de manier waarop mensen en instellingen informatie creëren, gebruiken, verzamelen, delen en bewaren. Informatie is de vitale brandstof voor een groeiend aantal toepassingen in het dagelijks leven en is een fundamentele levensbehoefte geworden, net als voedsel, energie of vervoer. Het gevolg is fragmentatie en individualisering van data-creatie en data-gebruik. Goed beheer van gegevens is essentieel om ze te kunnen gebruiken als ze nodig zijn.

Wat zijn de implicaties van de ‘computational turn’ voor informatie- en archiefbeheer? Hoe worden data en informatie gebruikt en hergebruikt in bureaucratische praktijken, besluitvormings- en informatieprocessen? Wat is in een data-gedreven samenleving nodig om rekenschap af te kunnen leggen en het handelen van mensen en organisaties ook op langere termijn nog te kunnen reconstrueren? Hoe kan relevante informatie duurzaam toegankelijk worden gehouden? Hoe transformeren de data-gedreven toepassingen belangrijke cultuur-maatschappelijke waarden zoals transparantie en privacy? Hoe kunnen archieven die soms in een ver verleden zijn gevormd op betekenisvolle wijze verbonden blijven aan de behoeften van het heden? Deze vragen staan centraal in het duale masterprogramma Archival and Information Studies.

Archival and Information Studies: Archival Studies aan de Universiteit van Amsterdam

De track Archival Studies van het Masterprogramma Archival and Information Studies is een professionele (duale) master. Duale masterprogramma’s bieden een academische voorbereiding voor een specifiek beroep. Deze duale master Archival Studies duurt voltijds 18 maanden en omvat het volledige spectrum van het vak. De stage is een essentieel onderdeel van het programma en stelt je in staat om kennis te maken met de praktijken en uitdagingen in de archiefsector in de 21e eeuw zowel op een theoretisch als praktisch niveau.