mediastudies
nl / en

Television and Cross-Media Culture

In de master Television and Cross-Media Culture bestudeer je de snel veranderende mediacultuur en de impact daarvan op de creatieve sector, cultuurpolitiek en het dagelijks leven. De studie neemt het medium televisie als uitgangspunt voor het benaderen van conceptuele, sociale en culturele vraagstukken die volgen uit de opkomst van digitale, mobiele en sociale media.

Sociale en culturele praktijken worden in toenemende mate beïnvloed door een mix van verschillende media en de voortdurende innovatie van nieuwe mediavormen en -technologiëen. In het verleden werd onze kennis over de wereld om ons heen en gespreksonderwerpen met vrienden bepaald door de enorme reikwijdte, maar ook de tijdelijkheid van onder andere televisie. Hoewel televisie met reality shows, spectaculaire live events en de verslaggeving van grote rampen nog steeds in grote mate van belang is, wordt haar impact aangevuld en steeds meer vervangen door sociale media, mobiele telefoons and ‘tweede schermen’.

Television and Cross Media Culture leidt studenten niet op tot producent bij de televisie. Bij het masteropleiding ligt de nadruk op het kritisch en betekenisvol benaderen van de dynamiek van onze mediacultuur.

De master Television and Cross-Media Culture geeft studenten inzicht en kennis in de hedendaagse cross-mediacultuur, vanuit een historisch, theoretisch en kritisch perspectief. Er wordt ingegaan op onderwerpen als:

  • de verhouding tussen de publieke- en privésfeer
  • de politieke toe-eigening van media door kijkers en gebruikers
  • de economische en technologische context van cultuurproductie
  • vorm en esthetiek van verhalende en interactieve media
  • populaire en professinele kennisproductie in media.