mediastudies
nl / en

Media en cultuur

De studie Media en cultuur heeft twee belangrijke invalshoeken: zij bestudeert de cultuur van de media, met haar productiepraktijken, programmaformats en culturele vormen (zoals bv. genres) én de media ín de cultuur. Productie- en consumptiecultuur worden samen onderzocht en beschouwd vanuit het oogpunt van de toeschouwer, gebruiker en navigator. Door de komst van nieuwe media veranderen mediaproductie en -consumptie voortdurend en komen steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan (denk aan mobiele schermen, mediaformats en nieuwe gebruikers op de cultuurmarkt).

De tweede invalshoek, de studie van de media ín de cultuur, bekijkt de inhoud van films, het gebruik van beeldschermen in en buitenshuis en software en apps op  mobiele apparaten. Bij het verschuiven van informatieve naar sociale media, bepaalt de online-cultuur steeds meer ons sociaal gedrag en smaak.

Het onderwijsprogramma van Media en Cultuur bestaat uit filmstudies en cross-media culture. Onderzoek richt zich op zowel theorie als praktijk en besteedt aandacht aan de audio-visuele én de digitale cultuur. Media en cultuur pakt brede vragen op over de culturele oorsprong van de media, haar effecten op de gebruiker en toeschouwer en bestudeert de historie en archeologie van de media. Ook benadert zij de media vanuit andere disciplines zoals culturele studies, politieke economie en kritische theorie. Mediatheorie, in al zijn medium-specifieke diversiteit, vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Filmstudies houdt zich bezig met de filosofische reflectie op film en audiovisuele kunst en met mediatechnologie en de screening van de cinema in verschillende context. Cross-media culture richt zich op de radicale transformatie van populaire media in dit tijdperk van de mobiliteit, tweede schermen, participatieve cultuur en wereldwijde distributie.

Beide bieden eenjarige MA opleidingen. Ook is er een duale MA: Preservation and Presentation of the Moving Image.