mediastudies
nl / en

Onderzoek Mediastudies

Mediastudies heeft een rijke en diverse onderzoekscultuur die weerspiegeld wordt in de nationale en lokale onderzoeksscholen, -centra en -groepen.

Onderzoeksinstituten Faculteit van Geesteswetenschappen UvA

De twee belangrijkste facultaire onderzoeksinstituten waarin medewerkers van Mediastudies participeren zijn:
 – The Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)
– The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

Nationale onderzoeksscholen, waarbij Mediastudies nauw betrokken is:

Research School for Media Studies (RMeS), voor PhD training en onderzoeksdisseminatie, een samenwerking van acht Nederlandse universiteiten onder leiding van de UVA.
Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA), dat in verband staat met onze lokale onderzoeksschool met lange geschiedenis Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), en
Huizinga Instituut, landelijk onderzoeksnetwerk voor cultuurgeschiedenis.

Onderzoekscentra UvA

Onderzoekscentra waar onderzoekers van Mediastudies een centrale positie bekleden:
Amsterdam Center for Globalisation Studies, met projecten omtrent globale mobiliteit, duurzaamheid, esthetiek en connectiviteit.

Amsterdam Center for Cultural Heritage and Identity, waar onder meer onderzoek plaats vindt naar tentoonstellingsculturen en digitaal erfgoed. Onderdeel daarvan is het CREATE- project (Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective), dat onderzoek doet naar de ‘Cultural Industries’ in Amsterdam van 1600 tot nu.

Center for Digital Humanities (CDH), een samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het CDH coordineert publiek-private onderzoeksprojecten waar geesteswetenschappelijk onderzoek en informatica samenkomen.

Leden van de staf van Mediastudies zijn ook betrokken bij een onderzoeksprojecten zoals DATACTIVISM, CREATE (een onderzoeksprogramma van ACHI) en het ASCA Cities project. Ieder jaar organiseert het New Media Team een ‘Summer and Winter School’.