mediastudies
nl / en

Studieprogramma’s

Media en cultuur

Bacheloropleiding (BA, 3 jaar)

Masteropleidingen
(engelstalig, 1 jaar)
Film Studies
Television and Cross-Media Culture

Research Master (MA) (engelstalig, 2 jaar) Specialisaties in Film, Televisie of Nieuwe media

Beroepsgeörienteerde Masters (nederlandstalig, 1 jaar)
Film Studies
Television Studies

Duale masteropleiding (engelstalig 1,5 jaar)
Preservation and Presentation of the Moving Image

Media en informatie

Bacheloropleiding Media and Information

Minor Digital Humanities

Masteropleiding (engelstalig, 1 jaar) New Media and Digital Culture

Duale Masters (MA) programs (1,5 year)

Journalistiek en media (nederlandstalig)

Archival and Information Studies (engelstalig)

Research Master Media Studies (RMA) in English (2-years)
Specialisations in Film, Television, New Media or Cultural Information Science

Universiteit van Amsterdam Studiegids