mediastudies
nl / en

Charles Jeurgens professor Archiefwetenschap

Media Studies, april 28

Dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens (1960) is benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij volgt prof. dr. Theo Thomassen op, die met emeritaat gaat. Jeurgens blijft naast het hoogleraarschap als adviseur verbonden aan het Nationaal Archief.

Charles Jeurgens richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op de volle breedte van de archiefwetenschap. Zijn bijzondere belangstelling hebben vraagstukken op het gebied van archivering in de veranderende virtuele informatiesamenleving, implicaties van virtualisering voor bestaande archiefinstellingen en -functies, waardering en selectie van archieven en archiefvorming als object van historisch onderzoek. In 2005 pleitte Jeurgens voor het herdefiniëren van de verhouding tussen geschiedwetenschap en archivistiek. Hij introduceerde in dat kader de ‘historische archivistiek’, met als doel de archiefwetenschapper achter de archiefvorming te laten kijken om inzicht te krijgen in de manier waarop de vastgelegde informatie tot stand is gekomen. Deze invalshoek paste hij onder meer toe in zijn onderzoek naar archiefvorming binnen koloniale verhoudingen en publiceerde hierover onder andere in de bundel Colonial Legacy in South East Asia. The Dutch archives uit 2012. Met zijn studies naar de waardering en selectie van archieven – zowel papieren als digitale – heeft Jeurgens bijgedragen aan nieuwe theoretische inzichten en het ontwerp van nieuwe modellen, methoden en procedures.

Meer

3 May 2016, dymph